LAULUSUZUKI

Mitä on laulusuzuki?

Laulusuzukimenetelmä on kansainvälisen Suzuki-yhdistyksen (ISAn) hyväksymä menetelmä. Laulusuzuki perustuu Suzuki-menetelmään, joka on japanilaisen viulupedagogin Shinichi Suzukin kehittämä äidinkielen oppimiseen pohjautuva opetusmenetelmä. Kansainvälinen laulusuzukimenetelmä syntyi Suomessa Vantaalla vuonna 1986 ja sen on kehittänyt musiikin tohtori Päivi Kukkamäki.

Laulusuzukimenetelmä etenee opetustasoittain odotusajasta aikuisuuteen lapsen oman kehitystempon mukaan. Laulutunneille ei ole pääsykokeita, vaan jokainen voi kehittyä oman osaamisensa mukaan. Tunneilla pyritään ymmärtämään lapsen maailmaa ja tuetaan lapsen ja nuoren kokonaispersoonallisuuden kehitystä. Laulusuzukin tavoitteena on luoda rakkaus musiikkiin laulun kautta. Laulamaan oppiminen tapahtuu aluksi kuuntelemisen, matkimisen ja toistamisen periaatteella leikin kautta.


Odotusajasta aikuisuuteen

Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen kuuluu olennaisena osana laulusuzukiin. Jo odotusaikana sikiö aistii ja kuulee ääniä, musiikkia, äidin sydämen sykettä ja äidin liikkeiden rytmiä. Vanhempien ja sisarusten äänet tulevat tutuiksi jo ennen vauvan syntymää. Laulusuzukin voi aloittaa jo odotusaikana, jolloin laulaminen tukee lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta ja musiikkisuhdetta sekä edesauttaa musiikin ja laulamisen luonnollista jatkoa myös syntymän jälkeen. Laulusuzukitunnit vahvistavat edelleen vauvan ja vanhemman vuorovaikutussuhdetta ja musiikki rikastuttaa perheen elämää. Vanhemmat osallistuvat lapsen harrastukseen ja laulutunneille sekä ohjaavat lasta kotona opettajan antamien ohjeiden mukaan. Lapsen itsenäistyessä noin kolmannesta ikävuodesta alkaen, lapsen ja opettajan välisen suhteen merkitys tunnilla kasvaa ja vanhemmat siirtyvät vähitellen tunneilla taka-alalle kannustavaksi tukijoukoksi.

Laulusuzukitunteja on mahdollista räätälöidä perheiden tarpeiden mukaan. Vauvat ja pienet lauluoppilaat käyvät mahdollisuuksien mukaan ryhmätunneilla, jolloin samanikäisten seura innostaa ja rohkaisee laulamaan. Yksinlaulutunnit voi aloittaa lapsen ollessa n. 3-vuotias. Eri-ikäiset sisarukset voivat myös käydä yhteisellä laulutunnilla tai koko perhe perhelaulutunnilla. Yhteisillä ryhmätunneilla eri-ikäiset laulajat voivat oppia toisiltaan ja saavat motivaatiota harjoitteluun. Esiintymistä harjoitellaan jo pienestä pitäen ja myönteinen ja rohkaiseva palaute sekä onnistumisen kokemukset motivoivat ja kannustavat jatkamaan. Laulusuzukituntien aloittaminen on mahdollista kaikenikäisenä.


Laulu on sisäänrakennettu soitin


Laulamisen oppimisprosessi on erilainen kuin soittamisessa. Lauluääni on sisäänrakennettu soitin, joten sitä ei voi opettaa samalla tavalla kuin näkyvissä olevaa soitinta. Laulusuzukissa oppiminen alkaa kuuntelemisen, positiivisten tunteiden ja kokemusten, mielikuvien ja fyysisten tuntemusten kautta jo mahdollisesti odotusaikana.


Lauluinstrumenttia rakennetaan vähitellen erilaisten laulutaidollisten, lapsen laulamista tukevien, harjoitusten avulla. Näitä ovat rentous-, hengitys-, ryhti-, artikulaatio- (leuka, kieli, huulet), fonaatio- (äänen tuottoon liittyvät), resonaatio- (äänen sointiin liittyvät) ja koordinaatioharjoitukset. Harjoitusten tarkoituksena on rentouttaa ja herkistää lihaksistoa toimimaan aktiivisesti tarpeen mukaan. Harjoitusten avulla voidaan myös korjata tai ehkäistä ryhtivikoja sekä aktivoida artikulaatioelinten toimintaa. Laulutaidon harjaannuttamiseen kuuluu päivittäinen laulaminen.
Kansainvälisyys


Laulusuzukimenetelmään liittyy olennaisena kansainvälisyyskasvatus. Tunneilla opitaan ymmärtämään muiden maiden kulttuureja ja taustoja mm. laulamalla eri maiden kansanlauluja. Uusia kieliä opitaan jo pienestä pitäen laulujen välityksellä. Yhteistä ohjelmistoa voidaan opiskella ja laulaa konserteissa ja leireillä ympäri maailmaa muiden maiden laulusuzukioppilaiden kanssa.


Laulusuzukioppilaat ovat konsertoineet aktiivisesti Suomessa ja ympäri maailmaa sekä toteuttaneet monipuolisesti erilaisia produktioita mm. satuoopperoita ja musikaaleja.
Päivi Kukkamäki (2002): Laulun myötä kasvuun - Laulusuzukimenetelmän kehittämistyö.

Tohtorin tutkinto (kehittäjäkoulutus) Sibelius-Akatemia Docmus-yksikkö 1986-2002